“พลายพล”หนุนเปิดสัมปทานแบบไทยแลนด์ทรีพลัสต่อ

Home / ข่าวการเมือง / “พลายพล”หนุนเปิดสัมปทานแบบไทยแลนด์ทรีพลัสต่อ

“พลายพล” อภิปรายสนับสนุนให้เปิดสัมปทานกับภาคเอกชนต่อ ใช้มาอย่างยาวนานและรัฐได้รับผลประโยชน์โดยตรง

บรรยากาศความเคลื่อนไหวการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่อง การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 ล่าสุด

หนุนเปิดสัมปทานไทยแลนด์ทรีพลัสต่อ
หนุนเปิดสัมปทานไทยแลนด์ทรีพลัสต่อ

นายพลายพล คุ้มทรัพย์ สมาชิก สปช. กล่าวอภิปรายโดยสนับสนุนที่ให้เปิดสัมปทานกับภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการ หรือไทยแลนด์ทรีพลัส ดำเนินต่อไป เพราะระบบดังกล่าวใช้มาอย่างยาวนานและรัฐได้รับผลประโยชน์โดยตรง รวมไปถึงยังสามารถกระจายรายได้ไปในส่วนอื่นอีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังเหมาะสำหรับสถานการณ์เมืองที่ยังไม่ลงตัว เพราะหากใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งเป็นระบบใหม่จะสุ่มเสี่ยงต่อการตรวจสอบ เพราะต้องกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์แก่ฝ่ายการเมืองได้

อย่างไรก็ตาม คงให้ความสนใจในระบบแบ่งปันผลผลิต โดยเสนอให้กลับไปศึกษาก่อนรายละเอียดความเหมาะสมและเตรียมการนำมาใช้ หรือศึกษาระบบดังกล่าวว่า สามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบสัมปทานเดิมได้หรือไม่