กกต.เปิดตัวหนังสั้น4มิติประวัติศาสตร์การเมืองไทย

Home / ข่าวการเมือง / กกต.เปิดตัวหนังสั้น4มิติประวัติศาสตร์การเมืองไทย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดตัวหนังสั้นแบบ 4 มิติ ประวัติศาสตร์การเมืองไทย บรรยาย 3 ภาษา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชม

ที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้งเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารสำนักงาน กกต. ได้เข้าชมการฉายภาพยนตร์สั้นชุดพิเศษรอบปฐมทัศน์ ในระบบ 4 มิติ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์”

591807-01

โดยมีความยาว 12 นาที ซึ่งเป็นเรื่องราวการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ราชวงศ์สุโขทัย จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2479 จนถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน โดยภาพยนตร์นั้นมีการบรรยายเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย กระชับ ทำให้เกิดความสนใจแก่ผู้ชม

ส่วนเรื่องที่สอง คือ “ที่มา บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” มีความยาว 5 นาที ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบรรยายถึงที่มาของ กกต. แต่ละชุด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งและผลงานการดำเนินการของ กกต.ในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งจะเน้นย้ำในส่วนแผนงานของ กกต.ชุดปัจุบัน โดยมีภาพยนตร์สั้นทั้ง 2 เรื่องมีคำบรรยายเลือกได้ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือAEC ที่จะมาถึง และสำนักงาน กกต. จะนำภาพยนตร์สั้นชุดพิเศษทั้ง 2 เรื่องนี้ มาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยว ผู้สนใจและสถาบันการศึกษาเข้าชมศูนย์ศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตยต่อไป