“ปนัดดา” แถลงหลังมีคสช.พบเรื่องร้องทุกสูงกว่าปีก่อน

Home / ข่าวการเมือง / “ปนัดดา” แถลงหลังมีคสช.พบเรื่องร้องทุกสูงกว่าปีก่อน

ม.ล.ปนัดดา ระบุ หลัง คสช. ควบคุมอำนาจ มีเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 3.2 เท่า ฝากข้าราชการทำงานอย่างมีเอกภาพ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลผ่านศูนย์บริการประชาชนว่า

592011-01

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 9 มกราคม 2558 มีประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่าน 5 ช่องทางของ 1111 ทั้งสิ้น 158,297 ครั้ง รวม 113,073 เรื่อง มากกว่าปี 2556 ประมาณ 3.2 เท่า

ทั้งนี้ เห็นว่า การร่วมมือกันระหว่างศูนย์บริการประชาชนกับ 22 หน่วยงาน ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และถือเป็นจุดแข็ง เช่น หน่วยงานยุติธรรมชุมชน ของกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน จนสามารถแก้ปัญหาได้ และอีกส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนภูมิภาค ต้องทำงานร่วมกับท้องถิ่น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังฝากให้ข้าราชการทำงานอย่างมีเอกภาพ เป็นที่ไว้วางใจกับประชาชน ให้เกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และขอให้ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตธรรม พร้อมย้ำว่า นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ข้าราชการเป็นเพื่อนแท้กับประชาชน และต้องการเห็นศูนย์บริการประชาชนส่วนกลางทำงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จึงอยากให้ประชาชนใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกัน