เปิดกรุ 9 แกนนำ กปปส. อดีต ส.ส.ปชป. ‘พระสุเทพ’ หนี้ลด

Home / ข่าวการเมือง / เปิดกรุ 9 แกนนำ กปปส. อดีต ส.ส.ปชป. ‘พระสุเทพ’ หนี้ลด

ป.ป.ช. เผย บัญชีทรัพย์สิน 9 แกนนำ กปปส. อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ หลังพ้นจากตำแหน่ง 1 ปี

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 9 คน กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีหลังลาออกจากการเป็นส.ส.เมื่อวันที่ 11พ.ย.57 เพื่อออกมาชุมนุมทางการเมืองในนามคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.)

9 แกนนำ กปปส.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 211,182,630 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 287,271,724 บาท โดยรวมแล้วมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 76,089,094 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง แจ้งว่า มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 113,836,911 บาท หนี้สินลดลง 37,747,817 บาท

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 67,504,505 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,356,247 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 57,148,258 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 56,900,379 บาท ทรัพย์สินลดลง 247,879 บาท

นายถาวร เสนเนียม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 106,978,959 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,999,918 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 100,979,041 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 100,982,968 บาท ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3,927 บาท

นายอิสสระ สมชัย และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 20,224,692 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,224,692 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่งแจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,708,412 บาท ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,516,280 บาท

นายวิทยา แก้วภราดัย และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 25,683,235 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,603,642 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,079,593 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้นมากกว่าหนี้สิน 20,951,806 บาท ทรัพย์สินเพิ่ม 2,127,787 บาท

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 100,800,562 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 100,800,562 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 101,595,464 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินลดลง 794,902 บาท

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,876,272,397 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 28,962,653 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,847,309,744 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง แจ้งมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,520,431,797 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 326,877,947 บาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 70,843,457 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 849,945 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 69,993,512 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 83,846,942 บาท ทรัพย์สินลดลง 13,853,470 บาท

นายชุมพล จุลใส และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 104,117,452 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 25,680,394 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 78,437,058 บาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 81,588,445 บาท ทรัพย์สินลดลง 3,151,387 บาท

MThai News