ครม. เห็นชอบแก้ไขสภาพรัฐวิสาหกิจ เสมือนข้าราชการ

Home / ข่าวการเมือง / ครม. เห็นชอบแก้ไขสภาพรัฐวิสาหกิจ เสมือนข้าราชการ

ครม. เห็นชอบแก้ไขสภาพรัฐวิสาหกิจ เสมือนข้าราชการ หวังเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน พร้อมเห็นชอบขึ้นเงินเดือนกฟผ.

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุณสมบัติกรรมการพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีใจความสำคัญคือให้แก้ไขสภาพการทำงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมือนข้าราชการพลเรือนทั่วไป

รัฐวิสาหกิจ, คณะรัฐมนตรี, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, สรรเสริญ แก้วกำเนิด, ข่าววันนี้
สรรเสริญ แก้วกำเนิด

เช่น ข้าราชการกระทำผิดไม่ร้ายแรง เมื่อถูกลงโทษศาลจะให้รอลงอาญา และยังสามารถดำรงตำแหน่งความเป็นข้าราชการและทำงานต่อไปได้ ขณะที่ผู้บริหารพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องรับโทษแรงกว่าหรือให้ออก จึงแก้ไขให้มีสภาพเหมือนกับข้าราชการพลเรือน

ซึ่งพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมกันนีที่ประชุมยังได้เห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับผู้มีเงินเดือน ค่าจ้างขั้นสูงสุดของระดับ วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของฐานเงินดือนหรือค่าจ้าง เพื่อใช้เป็นฐานเงินเดือนประจำปี รวมวงเงินค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่ม 152 ล้านบาท

MThai news