สมศักดิ์ – นิคม แจงยิบ ปฏิเสธทุกข้อแจงซักถาม สนช.

Home / ข่าวการเมือง / สมศักดิ์ – นิคม แจงยิบ ปฏิเสธทุกข้อแจงซักถาม สนช.

สมศักดิ์ – นิคม แจงยิบ พร้อมปฏิเสธทุกข้อแจงซักถามถอดถอน ปัดใช้อำนาจขัดกฎหมาย

เมื่อเวลาประมาณ 16.44 น. 15 ม.ค. 58 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลุกขึ้นชี้แจงกรรมาธิการซักถามสนช. 6 ข้อ กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ซึ่งเป็นที่มาของการถอดถอน โดยได้ตอบข้อซักถามพร้อมปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงในกรณีที่บรรจุร่างปลอมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มา ส.ว.

สมศักดิ์, นิคม
สมศักดิ์, นิคม

เพราะมีการแก้ไขรายละเอียดบางส่วน ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นงานธุรการที่สามารถกระทำการแก้ไขได้ และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมา และเมื่อร่างถึงมือประธานรัฐสภาแล้ว ได้มีการเชิญประธานสำนักการประชุม เข้าชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขร่างดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่าไม่ผิดข้อบังคับการประชุมหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ระบุว่าต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน 15 วัน

นายสมศักดิ์ ยังชี้แจงต่อกรรมาธิการซักถามว่าไม่ทราบกรณีการเสียบบัตรแทนกัน มาทราบภายหลังจากข่าว จึงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที โดยหากเกิดขึ้นจริง ก็ถือเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคล ไม่เกี่ยวกับตนและนำมาซึ่งการถอดถอนได้ นอกจากนี้ยังอธิบายข้อซักถามในการตัดสิทธิ์การอภิปรายของสมาชิกว่า

ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ซึ่งหากเกินเวลา ประธานจะต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะปิดการอภิปรายหรือไม่ และถือเป็นอำนาจโดยชอบของประธานที่จะวินิจฉัยได้ทันที จึงยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ไม่ได้จงใจใช้อำนาจขัดต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ ช่วงท้ายก่อนตอบข้อซักถาม นายสมศักดิ์ ยืนยัน ตนเองไม่มีอะไรผิด ไม่เคยแม้แต่วินิจฉัยผิดพลาด และต่อให้ผิดจริง ก็ไม่มีเจตนา ซึ่งไม่เข้าข่ายกระบวนการถอดถอน ตามมาตรา 270 และการที่มาชี้แจงวันนี้ เพื่อหาความเป็นธรรม หากไม่ได้จากสภาแห่งนี้ ก็ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหน ซึ่งก็เชื่อมั่นจะได้รับความเป็นธรรม

นิคม’ตอบกมธ.ซักถามย้ำไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ขณเดียวกันก่อนหน้าที่นายสมศักดิ์ จะลุกขึ้นชี้แจงข้อซักถามสนช. นายนิคม ไวรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา ก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการซักถาม โดยยืนยันว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้มีสมาชิกทักท้วงว่า อาจไม่เป็นกลาง เพราะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม อีกทั้งไม่เคยลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มา ส.ว. ด้วย

พร้อมย้ำว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ได้เร่งรีบพิจารณา เนื่องจาก ไม่เคยคิดจะกลับมาเป็น ส.ว. อีก ยกเว้นแต่ประชาชนเรียกร้อง นอกจากนี้ ยังยืนยันอีกว่า ไม่เคยใช้อำนาจตัดสิทธิ์การอภิปรายสมาชิกแต่อย่างใด

ข้อมูลข่าวจาก INN

……………………………………………..

11.00 น. การประชุมพิจารณาสำนวนคดีถอดถอนนิคม-สมศักดิ์ของสนช. เพื่อเปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถามเริ่มขึ้นแล้ว ด้านนิคม มาเองยันไม่กังวล พร้อมตอบทุกข้อซักถาม ก่อนประกาศ 23 ม.ค. 58 นัดลงมติ

ถอดถอนยิ่งลักษณ์, สนช, นิคม ไวยรัชพานิช, ข่าววันนี้
นิคม ไวยรัชพานิช

ความเคลื่อนไหวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณาสำนวนคดีถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ในวันนี้ (15 ม.ค. 57) ก่อนเข้าสู่การซักถาม นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.แจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการแถลงปิดคดี ในวันที่ 21 ม.ค.และคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 22 ม.ค.และนัดลงมติทั้ง 3 คดี วันที่ 23 ม.ค. โดยขอให้สนช.ทุกคนเข้าร่วมประชุม จากนั้นการพิจารณาจึงเริ่มต้นขึ้น

ขณะที่นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา ที่เดินทางเข้าชี้แจงข้อซักถามของคณะกรรมาธิการซักถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วยตนเองได้กล่าวตอนหนึ่งก่อนการพิจารณา ว่า ไม่กังวลและพร้อมที่ตอบข้อซักถาม อะไรก็ตามที่ตอบได้ก็จะตอบ ส่วนบางเรื่องที่ต้องอ้างอิงข้อกฏหมายและต้องอธิบายอาจต้องใช้เวลาในการตอบและชี้แจง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสนช.

MThai news