นายกฯ เปิดงานวันครู ยกในหลวงครูของแผ่นดิน

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ เปิดงานวันครู ยกในหลวงครูของแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีวันครู ครั้งที่ 59 แสดงถึงความกตัญญูและและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ยกในหลวงครูของแผ่นดิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558 ที่หอประชุมคุรุสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ประยุทธ์ จันทร์โอชา, วันครู, ข่าววันนี้
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมภายในพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมประกอบพิธีคารวะครู เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยมีการเชิญคุณครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรีจำนวน 2 คนเข้าร่วมในพิธี และยังได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ขณะเดียวกันทางกรรมการคุรุสภา จะมอบข้อเสนอเพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับในบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา ยังมีการจัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ จุดลงนามถวายพระพร นิทรรศการแสดงผลงานผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตรกรรม และการออกบูธในส่วนของภาครัฐและเอกชนกว่า 70 บูธ รวมทั้งการแสดงของนักเรียนมากมาย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปราศรัยเนื่องในพิธีการวันครูประจำปี 2558 ว่า วันนี้เป็นวันครู ซึ่งมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถือเป็นครูแผ่นดิน โดยในช่วงเช้าส่วนตัวคิดถึงพระคุณของแม่ซึ่งเป็นครูเหมือนกัน และดีใจที่พบกับคุณครูที่เคยสอนทั้งสองท่าน

อย่างไรก็ตาม การจะทำให้การศึกษาของประเทศก้าวหน้านั้น ต้องคิดตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน โดยต้องทำอย่างตั้งใจ เสียสละ และอดทน และต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ขอฝากให้ครูทุกคนเตรียมการสร้างบุคลากรในอนาคต สอนเด็กให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ให้ขัดแย้งและมีเหตุผลไม่ถูกชักนำและมีระเบียบวินัย อีกทั้งต้องพัฒนาครูและนักเรียนให้สอดคล้องกัน โดยรัฐบาลพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขและขอให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาด้วย