ดุสิตโพล เผย ปชช.พอใจคสช.-รบ. ปราบโกง ห่วงศก.ขอเร่งแก้

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพล เผย ปชช.พอใจคสช.-รบ. ปราบโกง ห่วงศก.ขอเร่งแก้
สวนดุสิตโพล เผย 8 เดือน คสช. 4 เดือนรัฐบาล ประชาชนพอใจการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ช่วยเกษตรกร ขณะห่วงปัญหาเศรษฐกิจ ต้องการให้แก้ปัญหาโดยด่วน

สวนดุสิต โพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,537 คน ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2558 หลังจากที่ คสช. ทำงานมาเป็นเวลากว่า 8 เดือน และรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ 4 เดือนนั้น ประชาชนชื่นชอบผลงานใดมากที่สุด

ประยุทธ์-จันทร์โอชา-3

โดยพบว่าประชาชนร้อยละ 89.11 พอใจการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และการตวจสอบการทำงานของรัฐบาล ร้อยละ 80.85 ประชาชนชื่นชอบการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยาง และการจ่ายเงินจำนำข้าว และร้อยละ 76.81 พอใจนโยบายการช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือนและลดราคาน้ำมัน

ส่วนสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงในการทำงาน ร้อยละ 81.50 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 75.28 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และ ร้อยละ 59.48 ความไม่โปร่งใสของโครงการต่างๆ

ขณะที่สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ เร่งดำเนินการโดยด่วน คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพแพง มากสุดถึง ร้อยละ 91.53 รองลงมาคือ การช่วยเหลือเกษตรกร การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม การปฏิรูปการศึกษา และการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นตามลำดับ