มท. สั่ง โยกย้ายล๊อตใหญ่ นายอำเภอ-ที่ปรึกษาความมั่นคง

Home / ข่าวการเมือง / มท. สั่ง โยกย้ายล๊อตใหญ่ นายอำเภอ-ที่ปรึกษาความมั่นคง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่ง โยกย้ายข้าราชการ เป็น 3 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย พ่วง 252 นายอำเภอ  มีผล 26 ม.ค. นี้
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแนบท้ายมหาดไทยที่ 38/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ดังนี้
ข่าว,วิบูลย์ สงวนพงศ์, กระทรวงมหาดไทย, โยกย้าย, นายอำเภอ, ที่ปรึกษา
วิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็น ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  3.นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58 ซึ่งในการมารักษาการตำแหน่งดังกล่าวคัดจากคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน หากจะมีการขยับขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง นั้นจะต้องมีการเสนอผลงานแก่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณา โดยมากแล้ว ผู้ที่มารักษาราชการมักจะได้โอกาสดำรงตำแหน่งต่อไป

นอกจากนี้ กรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย ได้มีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) หรือ นายอำเภอระดับ 9 โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 39/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2558 ย้ายข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป จำนวนทั้งหมด 252 ราย