นายกฯ ประชุม ตามโรดแม็ป จับตานำเข้าปาล์ม

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ประชุม ตามโรดแม็ป จับตานำเข้าปาล์ม

นายกรัฐมนตรี ประชุมครม-คสช.นัดแรกของปี ติดตามโรดแม็ป  จับตา ผลกระทบการนำเข้าน้ำมันปาล์ม คาด ถกปมถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เมื่อเวลา 9.00 น. (20 มกราคม 2558)  ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นัดแรกปี 2558  มีวาระสำคัญที่น่าติดตาม อาทิ

ประยุทธ์, ครม, คสช, ปาล์ม, ถอดถอน, โรดแม็ป
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการออกกฎหมาย รวมถึงการติดตามการเร่งรัดการทำงานแต่ละภาคส่วนตามโรดแม็ปของ คสช. และประเด็นร้อนเรื่องของการถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

การเตรียมเสนอการพิจารณาเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก รายละ 400 บาทต่อเดือน สำหรับเด็กช่วงอายุ 0-1 ปี ในกลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เฉลี่ยรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม มหกรรมการค้าชายแดนที่พื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 29 มกราคม ของกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและพม่า ซึ่งกระทรวงฯ ตั้งเป้าที่ผลักดันการค้าชายแดนในส่วนของแม่สอด-เมียวดี ให้เป็นโมเดลของการพัฒนาการค้าชายแดนแห่งแรก

นอกจากนี้ยังมี การพิจารณาเรื่องกระทรวงพาณิชย์ขออนุมัติงบประมาณจัดชื้อน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ จำนวน 50 ล้านลิตร วงเงินไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ของสำนักงบประมาณเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และก่อนการประชุมครม. เวลา 08.30 น. สหพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน นำโดยนายมนัส พุทธรักษ์ ประธานสหพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จะมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบฯ ขอให้ทบทวนการพิจารณาการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ เพราะส่งกลกระทบทำให้ราคาตกต่ำ

Mthai News