อีสานโพล เผยคนเฉยๆ หากยิ่งลักษณ์ ถูกถอดพ้นตำแหน่ง

Home / ข่าวการเมือง / อีสานโพล เผยคนเฉยๆ หากยิ่งลักษณ์ ถูกถอดพ้นตำแหน่ง

อีสานโพล เผยคน 67.1% เฉยๆ หากยิ่งลักษณ์ ถูกถอดพ้นตำแหน่ง หนุนสปช.ค้านเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ชี้เลือกตั้งในช่วงต้นปี 2559 เหมาะสมที่สุด

วันนี้ (20 ม.ค. 58) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ อีสานโพล (E-Saan Poll) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,073 ตัวอย่าง ถึงเรื่อง “คนอีสานกับประเด็นร้อนต้นปี 2558” เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของคนอีสานต่อประเด็นการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ อาทิ

อีสานโพล, ปิโตรเลียม, ถอดถอนยิ่งลักษณ์, เลือกตั้ง,  ข่าววันนี้
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

การที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โหวตค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ท่านเห็นอย่างไร
ร้อยละ 32.7 เห็นด้วยกับการค้านเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21
ร้อยละ 14.1 ไม่เห็นด้วย
และร้อยละ 13.1 ไม่แน่ใจ

ส่วนประเด็นการที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีโครงการรับจำนำข้าวนั้น
ร้อยละ 26.3 เห็นว่า สนช. จะมีมติไม่ถอดถอน
ร้อยละ 24.4 ไม่แน่ใจ
และร้อยละ 20.4 เห็นว่าจะมีมติถอดถอน

ทั้งนี้เมื่อถามว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไร หาก สนช. มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์
ร้อยละ 67.1 จะรู้สึกเฉยๆ หรือไม่ยินดียินร้าย
ร้อยละ 18.4 รู้สึกพอใจ
และร้อยละ 14.5 รู้สึกไม่พอใจ

ขณะที่เมื่อถามว่าที่มาของนายกรัฐมนตรี ควรเป็นแนวทางใดมากที่สุดนั้น
ร้อยละ 53.6 เห็นว่าควรมาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีพร้อมนายกฯ โดยตรง
ร้อยละ 24.9 เห็นว่าควรมาจากการเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง
ร้อยละ 21.4 เห็นว่าควรมาจากการเลือกนายกฯ โดย ส.ส. (แบบเดิม)
และร้อยละ 0.1 ที่เห็นว่าควรมาจากการเลือกตั้งโดยวิธีอื่น

เมื่อถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ควรมีการรับรองด้วยการทำประชามติหรือไม่
ร้อยละ 88.1 เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมีการรับรองด้วยการทำประชามติ เพราะประชาชนควรมีส่วนร่วมในการรับรอง และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส
ร้อยละ 11.9 เห็นว่าไม่ควรทำประชามติ เพราะอาจเกิดการคัดค้านรัฐธรรมนูญและสถานการณ์บ้านเมืองแย่ลง

ทั้งนี้เมื่อถามว่าควรเลือกตั้งช่วงเวลาใดถึงจะเหมาะสมที่สุดนั้น
ร้อยละ 55.6 เห็นว่าควรมีการเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2559
ร้อยละ 19.7 เห็นว่าควรเลือกตั้งปลายปี 2558 หรือกลางปี 2559 ซึ่งมีสัดส่วนที่เท่ากัน
ร้อยละ 4.9 เห็นว่าควรเลือกตั้งปลายปี 2559
และร้อยละ 0.2 ที่เห็นว่าควรเลือกตั้งในช่วงเวลาอื่น

MThai news