นายกฯ ย้ำ งบฯ ปี 59 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง-เข้มแข็งทุกมิติ

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ย้ำ งบฯ ปี 59 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง-เข้มแข็งทุกมิติ

นายกรัฐมนตรี  กำชับ จัดสรรงบประมาณปี 59 ต้องมีศักยภาพ โปร่งใสไร้ทุจริต เน้น ขับเคลื่อนประเทศ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นายกฯ ย้ำ งบฯ ปี 59 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง-เข้มแข็งทุกมิติ

 

โดยที่ประชุม  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ เน้นมีศักยภาพ และสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจใหม่ในทุกมิติ และพัฒนาให้เศรษฐกิจมีความเข็มแข็งยิ่งยืน จึงสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศได้ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบาย ยืนยัน ทำเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติ ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง โดยภายใต้ขับเคลื่อน จะมีจะมีฝ่ายต่างๆตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ ไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดถือคุณธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เน้นประสิทธิภาพการใช้จ่าย ขับเคลื่อนงบประมาณการลงทุนด้วยความรวดเร็ว  สร้างการทำ   งานบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย สร้างความโปร่งใสการทำงาน ห้ามเกิดการทุจริตใด  เพราะรัฐบาลและคสช.ต่างเน้นสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

MThai news