โพลล์ ชี้ ถอด”ปู”เพราะปล่อยโกง แต่ ไม่กระทบอนาคตเพื่อไทย

Home / ข่าวการเมือง / โพลล์ ชี้ ถอด”ปู”เพราะปล่อยโกง แต่ ไม่กระทบอนาคตเพื่อไทย

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ ระบุ เหตุ”ยิ่งลักษณ์”ถูกถอดถอน เพราะ ปล่อยโกงโครงการรับจำนำข้าว แต่ ไม่กระทบต่อพรรคเพื่อไทย และ การปรองดอง เพราะ เป็นเรื่องคอรัปชั่น

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “อนาคตพรรคเพื่อไทย อนาคตประชานิยม หลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถูกถอดถอน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 959 คนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนร้อยละ 45.7 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ถูกถอดถอน คือการปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว รองลงมาร้อยละ 24.5 คิดว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม และร้อยละ 15.8 คิดว่าเกิดจากดำเนินโครงการขาดทุน ประเทศจึงเป็นหนี้

กรุงเทพโพล, ถอดถอน, นักการเมือง, พรรคเพื่อไทย, ยื่งลักษณ์ ชินวัตร, สำรวจความคิดเห็น, โพล
โพลล์ ชี้ ถอด”ปู”เพราะปล่อยโกง แต่ ไม่กระทบอนาคตเพื่อไทย

 

แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย พบว่า ร้อยละ 41.0 คิดว่า สาเหตุหลักมาจากเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 62.9 คิดว่าสาเหตุหลักมาจากการปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 57.6 คิดว่า หากมีการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะยังคงใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเหมือนเดิม และร้อยละ 30.5 คิดว่าพรรคเพื่อไทยคงจะลดการใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงลง

ส่วนการเลือกตั้งสมัยหน้าจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมอย่างโครงการรับจำนำข้าวในการหาเสียงหรือไม่ รองลงมาประชาชนร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะยังสนับสนุนแต่ต้องไม่มีเรื่องทุจริต รองลงมาร้อยละ 21.1 จะไม่สนับสนุนเด็ดขาด

สำหรับความเห็นต่อการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในครั้งนี้ว่าจะส่งผลต่อแผนการสร้างความปรองดองของ คสช. และรัฐบาล อย่างไร ประชาชนร้อยละ 46.5 ระบุว่า ไม่ส่งผลเพราะการถอดถอนไม่เกี่ยวกับเรื่องการปรองดอง แต่เป็นเพราะการคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 26.0 ระบุว่าอาจจะส่งผลบ้าง

ข้อมูล กรุงเทพโพล

MThai News