สวนดุสิตโพล ขรก.มองคสช.รบ.แก้ปัญหาดี ลดแตกแยก

Home / ข่าวการเมือง / สวนดุสิตโพล ขรก.มองคสช.รบ.แก้ปัญหาดี ลดแตกแยก

ผลสำรวจ สวนดุสิตโพล พบข้าราชการมอง ‘คสช.‘ และ ‘รัฐบาล‘ แก้ปัญหาที่สะสมมานานได้ดีขึ้น ลดความแตกแยก แนะตั้งใจทำงาน มีความยุติธรรม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทั่วประเทศ จำนวน 1,014 คน ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2558 ในประเด็นเรื่อง ความในใจของข้าราชการ ยุค ‘คสช.’ และ ‘รัฐบาล’ สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล, รัฐบาล, คสช., มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ข้าราชการ
ผลสำรวจ 90% ขอให้ตั้งใจทำงาน มีความยุติธรรม พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า

 

จุดเด่นของการบริหารประเทศของ คสช. และรัฐบาลชุดปัจจุบัน อันดับ 1 สามารถแก้ปัญหาที่สะสมมานานให้ดีขึ้น เช่น ช่วยชาวนา เงินเดือน ขรก. 83.43%, อันดับ 2 ยุติความขัดแย้ง สร้างความสงบสุขในบ้านเมือง 75.74%

อันดับ 3 ผู้นำเข้มแข็ง เด็ดขาด มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมอย่างสม่ำเสมอ 73.57%, อันดับ 4 การทำงานรวดเร็ว เป็นระบบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 72.19%

ส่วนความในใจของข้าราชการนั้น สรุปผลการสำรวจได้คือ อันดับ 1 ขอให้ตั้งใจทำงาน มีความยุติธรรม พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า 90.88%, อันดับ 2 ดูแลปัญหาปากท้อง ปรับเงินเดือนให้เหมาะกับค่าครองชีพปัจจุบัน 74.53%,

อันดับ 3 ขอให้ทำงานด้วยความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา นึกถึงส่วนรวมเป็นหลัก 70.75% เเละอันดับ 4 ปฏิรูประบบราชการ ขจัดทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ 57.86%