สนช ชงกม.ใครมีสื่อลามกเด็กอายุ15-18ปีเจอคุก3-5 ปี

Home / ข่าวการเมือง / สนช ชงกม.ใครมีสื่อลามกเด็กอายุ15-18ปีเจอคุก3-5 ปี

สนช.ชงออกกฏหมาย ครอบครอง“สื่อลามกอนาจารต่ำกว่า 18ปี” เจอคุก3-5ปี ปรับไม่เกิน1แสนบาท ป้องกัน ปัญหาละเมิดสิทธิและล่วงเมิดทางเพศเด็ก

19 ก.พ.58 สนช.ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่.) พ.ศ. ……ที่ น.ส.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สนช. กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ข่าววันนี้, ข่าวล่าสุด, กฏหมาย, สนช., ออกกฏหมาย, สื่อลามกอนาจารเด็ก, พรเพชร วิชิตชลชัย, สื่อลามกอนาจาร, จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร, อนาจาร, ล่วงเมิดทางเพศ
สนช ชงกม.ใครมีสื่อลามกเด็กอายุ15-18ปีเจอคุก3-5 ปี

โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดเฉพาะการมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าเพื่อและการแจกจ่ายฯลฯ โดยไม่ได้แยกประเภทของสื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่และสื่อลามกอนาจารเด็ก

โดยสื่อลามกเด็ก เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กประกอบกับการผลิตดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาชัดแจ้ง และเป็นปัจจัยหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก สมควรที่จะกำหนดให้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถือเป็นร่างกฎหมายแรก ที่ สนช.เป็นผู้นำเสนอเข้าสู่การประชุมของ สนช. โดยมีสมาชิก สนช. จำนวน 50 คน เป็นผู้ร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยสาระสำคัญของร่างนี้ คือ กำหนดคำนิยามคำว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ไว้ในมาตรา 1 ของประมวลกฎหมายอาญา

ข่าววันนี้, ข่าวล่าสุด, กฏหมาย, สนช., ออกกฏหมาย, สื่อลามกอนาจารเด็ก, พรเพชร วิชิตชลชัย,  สื่อลามกอนาจาร, จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร, อนาจาร

กำหนดให้ผู้ใดที่มีวัตถุหรือสื่อลามกอนาจารของเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไว้ในความครอบครอง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากผู้ใดมีวัตถุหรือสื่อลามกอนาจารของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไว้ในความครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีการผลิต มีไว้ นำเข้า ส่งออกพาไปหรือทำให้แพร่หลายของสื่อลามกอนาจารของเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

(แจ้งแก้ไขพลาดหัวข่าวโดย : @Surachai Ydr)

ขอบคุณข้อมูล มติชน

MThai News