จอดแปบ!ชงกฏหมายห้ามใช้’คอม-แอพ’ขณะขับรถ

Home / ข่าวการเมือง / จอดแปบ!ชงกฏหมายห้ามใช้’คอม-แอพ’ขณะขับรถ

ครม.เห็นชอบชงกฏหมาย ห้ามคนขับรถใช้”คอมพิวเตอร์พกพา-แอพพลิเคชั่นต่างๆ”ขณะขับรถ รวมถึงเพิ่มเรื่องความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสัตว์และสิ่งของ

วันที่ 18 ก.พ.58 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ขับรถห้ามใช้แอพ, ห้ามใช้มือถือขณะขับรถ , ขับรถห้ามใช้แอพ, ชงกฏหมายห้ามคนขับใช้'คอม-แอพ'ขณะขับรถ ขับรถ, กฏหมาย แอพพลิเคชั่น, คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์พกพา, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์
ชงกม.ห้ามคนขับใช้’คอม-แอพ’ขณะขับรถ

 

โดยปรับปรุงข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งที่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถต้องปฏิบัติเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยให้ครอบคลุมสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

จึงเพิ่มเติมประเด็น คือ ข้อห้ามผู้ขับรถใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อใช้เป็นโทรศัพท์หรือใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในขณะขับรถ โดยให้ผู้ขับรถต้องใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่กฎหมายกำหนดให้มี และ​เพิ่มเติมข้อกำหนดว่า ด้วยความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของต้องปฏิบัติขึ้นใหม่ทั้งหมด

เช่น จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สัตว์หรือสิ่งของ ที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน รวมถึงเพิ่มเติมการจัดให้มีเครื่องหมาย หรือสัญญาณเมื่อมีเหตุต้องจอดรถในไหล่ทาง

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ

MThai News