‘บวรศักดิ์’ปรี๊ดสื่อ ! รับไม่ได้ เรียก ส.ว.ลากตั้ง

Home / ข่าวการเมือง / ‘บวรศักดิ์’ปรี๊ดสื่อ ! รับไม่ได้ เรียก ส.ว.ลากตั้ง

‘บวรศักดิ์’ รับไม่ได้ สื่อเรียก ส.ว.ชุดใหม่ เป็น ส.ว.ลากตั้ง ชี้ ผ่านหลายกระบวนการสรรหา กว่าได้บุคคลความสามารถหลากหลาย แนะ ใช้เป็นเลือกตั้งทางอ้อม

วันที่ 26 ก.พ. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีการเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับ และโทรทัศน์บางแห่ง ระบุ วุฒิสภาชุดใหม่เป็นวุฒิสภาจากการลากตั้ง ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน

ส.ว.ลากตั้ง, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,  กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ,  ส.ว, การเลือกตั้ง
‘บวรศักดิ์’ปรี๊ดสื่อ ! รับไม่ได้ เรียก ส.ว.ลากตั้ง

 

เพราะวุฒิสภาชุดใหม่ที่คณะกมธ.ยกร่างฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปนั้น จะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดยเฉพาะ ส.ว.ที่จะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านการเมือง การบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

จึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หากมีการเรียก ส.ว.ชุดใหม่ในลักษณ์นี้ เพราะ ส.ว.ชุดนี้ ต้องมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เมื่อสรรหาเสร็จ จะนำเสนอบัญชีรายชื่อให้สมัชชาพลเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากการเลือกของประชาชน มาทำการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นส.ว. 

MThai News