ส่งเชือด! มติ ปปช. ฟัน 250 สส. ปมแก้ไขรัฐธรรมนญ

Home / ข่าวการเมือง / ส่งเชือด! มติ ปปช. ฟัน 250 สส. ปมแก้ไขรัฐธรรมนญ

มติ ปปช. 8 ต่อ 1 เสียง ชี้มูลความผิด อดีต สส. 250 คน เตรียมส่ง สนช.ดำเนินการถอดถอนต่อไป

วานนี้(12มี.ค.)หลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)มีมติไม่ถอดถอนอดีต ส.ว.ทั้ง 38 คน ออกจากตำแหน่งจากกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว. โดยไม่ชอบ ส่งผลให้ อดีต ส.ว. ทั้ง 38 คน ไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

1

และไม่ส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอดีต ส.ว. ที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก สนช. จำนวน 1 คนคือ พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต ส.ว.ชุมพร และเป็นสมาชิก สปช. 2 คนคือ นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ส.ว.นนทบุรี และ พ.ต.ท. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ อดีต ส.ว. มุกดาหาร

วันเดียวกัน นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง ชี้มูลความผิดอดีต สส.จำนวน 250 คน ที่ร่วมลงชื่อเสนอและลงมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เกี่ยวกับที่มาของ สว.ฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ 2550 และจะส่งรายงานการพิจารณาและความเห็นไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใน 15 วัน เพื่อดำเนินการถอดถอนต่อไป

MThai News