นศ.ยื่น สปช.เพิ่ม ‘วิชาประชาธิปไตย’ ในหลักสูตรการเรียน

Home / ข่าวการเมือง / นศ.ยื่น สปช.เพิ่ม ‘วิชาประชาธิปไตย’ ในหลักสูตรการเรียน

นศ.กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว ยื่น สปช. เสนอให้รัฐ บัญญัติ ‘วิชาประชาธิปไตย’ ในหลักสูตรการเรียน ประถม-มัธยม เชื่อ เหตุขัดแย้ง เพราะรับรู้ ปชต.ไม่เท่ากัน   

วันที่ 24 เม.ย.58 ที่รัฐสภา กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนามกลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว นำโดย นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ประสานงานกลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว ได้ยื่นหนังสือต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอให้บัญญัติวิชาประชาธิปไตยลงในหลักสูตรการศึกษาไทย โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) เป็นผู้รับหนังสือ

วิชาประชาธิปไตย, เพิ่มหลักสูตรวิชาประชาธิปไตย,  กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว, สปช., ข่าวล่าสุด

นายนันทพงศ์ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลนำประชาธิปไตย ทำความเข้าใจกับคนหนุ่มสาวที่กำลังศึกษา เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตย คือทางออกของประเทศ  ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะความรับรู้และความเข้าใจประชาธิปไตยที่ไม่ตรงกัน

โดยได้เสนอข้อเรียกร้อง คือ 1.รัฐบาลจะต้องบัญญัติหลักสูตรวิชาประชาธิปไตยลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา กำหนดเป็นวิชาบังคับ

2.เนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรจะต้องยืนอยู่บนจะต้องยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ส่วนหลักการคือ สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค นิติรัฐนิติธรรม และเคารพเสียงข้างมากฟังเสียงข้างน้อยตามสมควร (เหตุและผล) โดยขอให้รัฐบาล สปช.และ สนช.รับข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ naewna

MThai News