คนเทใจให้ คสช. สอบผ่าน หลังทำงานครบ 11 เดือน

Home / ข่าวการเมือง / คนเทใจให้ คสช. สอบผ่าน หลังทำงานครบ 11 เดือน

คนให้คะแนนคสช.สอบผ่าน หลังทำงานครบ 11 เดือน เหตุทำงานมุ่งมั่นต่อเนื่อง ก่อนแนะให้ดูแลเรื่องปากท้อง การกำจัดสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (28 เม.ย. 58) สวนดุสิตโพลได้ถึงเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,824 คน ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน ต่อการดำเนินงาน 11 เดือน ของ คสช. นับตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พบว่า คนให้คะแนนการทำงาน คสช. 8.12 คะแนน จาก 10 คะแนนเต็ม

สวนดุสิตโพล, คสช, ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดย 56.24% ค่อนข้างพึงพอใจ คสช. ในการบริหารประเทศ ครบ 11 เดือน เพราะทำงานตามแผนที่วางไว้ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นได้มาก มีการชี้แจงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
28.79% พึงพอใจมาก เพราะมีความเด็ดขาดในการทำงาน แก้ไขปัญหาต่างๆรวดเร็ว การจัดระเบียบสังคม บ้านเมืองเป็นระเบียบ ฯลฯ
11.90% ไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะระยะหลังเริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ข้าวของแพง ฯลฯ
และ 3.07% ไม่พอใจเลย เพราะการควบคุม จำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป ยังไม่เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ

ทั้งนี้เมื่อถามว่าภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? หลังจากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 11 เดือน

77.74% ยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมือง
70.83% มีหลายเรื่องที่สังคมจับตามอง เช่น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯลฯ
69.48% มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น เข้าใจปัญหา พยายามทำงานเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ

เมื่อถามว่า “จุดเด่น” ของ คสช. ที่บริหารประเทศ ครบ 11 เดือน

40.96% มีอำนาจเด็ดขาด การทำงานรวดเร็ว กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งทำงาน
30.28% การตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง
28.76% ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการกับผู้กระทำผิดบุกรุกป่าพื้นที่เขาใหญ่

ส่วนปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานของ คสช. นั้น

47.04% ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ มีผลต่อความเชื่อมั่นและการค้าการลงทุนของไทย
30.18% บางหน่วยงานยังไม่มีผลงานชัดเจน ไม่สามารถควบคุมดูแลการทำงานได้ทั้งหมด
22.78% ยังมีคนบางกลุ่มที่ปล่อยข่าว สร้างกระแส เพื่อลดความน่าเชื่อถือของ คสช.

และสิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ

41.83% เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึง
39.80% เป็นกำลังใจให้ คสช. ทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต
และ18.37% มีความเป็นธรรม รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป

MThai News