บุญทรง-ภูมิ-มนัส เบี้ยวตอบคำถาม สนช.กรณีทุจริตขายข้าวจีทูจี

Home / ข่าวการเมือง / บุญทรง-ภูมิ-มนัส เบี้ยวตอบคำถาม สนช.กรณีทุจริตขายข้าวจีทูจี

บุญทรง-ภูมิ-มนัส ส่งหนังสือปฎิเสธ เข้าตอบข้อซักถาม สนช. อ้างเกรงกระทบรูปคดี ขณะเดียวกัน มติที่ประชุมกำหมด 7 พ.ค. แถลงปิดคดี และลงมติถอดถอน 8 พ.ค.นี้

03-5-1

ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าประชุม สนช.พิจารณา ถอดถอน “บุญทรง-ภูมิ-มนัส” กรณีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ จีทูจี ว่า ได้เริ่มกระบวนการซักถามเมื่อเวลา 09.15 น.โดยทางฝ่าย ปปช. มีนาย วิชา มหาคุณ ตัวแทนปปช.มาเป็นผู้ตอบข้อซักถาม ส่วนผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามได้ทำหนังสือปฎิเสธต่อสนช.ในการเข้าตอบข้อซักถาม เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีที่ค้างอยู่ในศาล

ด้านนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช.ในฐานะกรรมาธิการซักถาม กล่าวว่า ผลการตัดสินใจลงมติว่าจะถอดถอดหรือไม่เป็นสิทธิ์ของสมาชิก และ ไม่ได้เป็นการแทรกแซงอำนาจศาล ตามที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาได้อภิปรายไว้ในวันแถลงเปิดคดี

จากนั้นได้เริ่มการซักถาม ซึ่งคณะกรรมาธิการซักถามได้ถามฝ่ายปปช. ในฐานะผู้กล่าวหาเกี่ยวกับอำนาจถอนถอนนายมนัส ในฐานะอดีตข้าราชการไม่ใช่นักการเมือง จะสามารถทำได้หรือไม่ และตามที่ ปปช.ได้ตั้งข้อกล่าวหาว่านายบุญทรงและนายภูมิ มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญาเป็นความผิดจากสาเหตุใด

ขณะที่ นายวิชา ระบุว่าเป็นความผิดฐานฮั้วประมูลจากการร่วมมือสามฝ่าย ได้แก่นักการเมือง ข้าราชการ และเอกชน โดยการผูกขาดให้บริษัทสยามอินดิก้าผู้ร่วมกระทำผิด เข้ามาซื้อขายข้าวแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้เปิดให้มีการประมูลอย่างเป็นธรรม

ส่วนกรณี นายมนัส นั้น สนช.มีอำนาจพิจารณาถอดถอนเพื่อตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งระดับสูงอื่นๆได้ เนื่องจากนายมนัส เป็นข้าราชการระดับสูง ที่กระทำผิดหลักจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามม. 4 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542

สำหรับการซักถามผู้ถูกกล่าวหาคือนายบุญทรงพร้อมพวกนั้น เป็นการซักถาม โดยไม่มีการตอบคำถาม ซึ่ง เกี่ยวกับการการทำสัญญาซื้อขายข้าวของรัฐบาลไทย กับบริษัทกวางตุ้งและบริษัทไห่หนาน

อย่างไรก็ตาม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. ในฐานะประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายปปช. ยื่นหนังสือขอแถลงปิดคดีด้วยวาจา ส่วนนายมนัส ขอแถลงปิดคดีด้วยหนังสือ และได้นัดที่ประชุมกำหนดวันแถลงปิดคดีในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อที่จะลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ นายบุญทรง และ นายภูมิ แจ้งความประสงค์จะแถลงปิดสำนวนคดีด้วยตนเอง ส่วนนายมนัส ทำหนังสือแถลงปิดสำนวนเป็นลายลักษณ์อักษร

MThai News