วันเสรีภาพสื่อ! องค์กรสื่อฯ จี้ คสช.ยกเลิกคำสั่ง 3 ฉบับ

Home / ข่าวการเมือง / วันเสรีภาพสื่อ! องค์กรสื่อฯ จี้ คสช.ยกเลิกคำสั่ง 3 ฉบับ

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เรียกร้อง คสช. ยกเลิกคำสั่ง 3 ฉบับ ชี้ จำกัดสิทธิเสรีภาพและรู้ข่าวสาร ปชช. เพื่อสู่การปฏิรูประเทศโดยแท้ 

วันที่ 3 พ.ค.58 ตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ยอมรับว่าสถานการณ์สื่อมวลชนไทยในรอบปี 2557 อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ และถูกกดดันการทำหน้าที่ จากกลุ่มมวลชนทุกฝ่ายทั้งที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล และยังถูกมองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความขัดแย้ง

วันเสรีภาพสื่อ, สื่อ, สื่อมวลชน, ข่าว, องค์กรสื่อ, คสช.

จนกระทั่งมีการเข้าควบคุมอำนาจ คสช. สถานการณ์และดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อมวลชนยิ่งตกต่ำลงในสายตาประชาคมโลก จากการออกคำสั่งควบคุมการนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 รวมถึงล่าสุดคำสั่งฉบับที่ 3/2558 ข้อ 5 ตามอำนาจในมาตรา 44 ซึ่งถือเป็นการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนและปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารประชาชน

สำหรับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปีนี้ จึงเรียกร้องให้ คสช. ยกเลิกคำสั่งทั้ง 3 ฉบับ เพื่อสร้างบรรยากาศการปรองดองและการแสดงความคิดเห็นสู่การปฏิรูปประเทศอย่างมีเสรีภาพ นอกจากนี้แถลงการณ์ยังขอให้ กสทช. เป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ ให้จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ขอให้ประชาชนบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน พร้อมขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ thaipbs

MThai News