‘วิชา’โต้ด่วน! ฉุนสื่อ คลาดเคลื่อน ปมถอดถอน’หญิงเป็ด’

Home / ข่าวการเมือง / ‘วิชา’โต้ด่วน! ฉุนสื่อ คลาดเคลื่อน ปมถอดถอน’หญิงเป็ด’

“วิชา” แจงด่วน กรณีที่ ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอน คุณหญิงจารุวรรณ อดีตผู้ว่า สตง. ต่อ สนช. ฉุน สื่อเสนอข่าวคลาดเคลื่อน 

วันที่ 7 พ.ค.58 ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงเกี่ยวกับกรณี มีการรายงานข่าว ว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในกรณีอนุมัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารไปศึกษาดูงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ต่างประเทศ เมื่อ 2546 โดยมิชอบ ว่า

วิชา, วิชา มหาคุณ, จารุวรรณ เมณฑกา, หญิงเป็ด, สตง., ป.ป.ช., ถอดถอน

กรณีดังกล่าว ป.ป.ช. มีมติให้คุณหญิงจารุวรรณ มีมูลว่าปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางอาญา

จึงสั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่ในขั้นตอนของการมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนทราบดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อน

โดยส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการผู้ตรวจเงินแผ่นดินให้ถูกต้องอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูล INN 

MThai News