นายกฯ ย้ำเกษตรกร ยึดหลัก ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

Home / ข่าวการเมือง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / นายกฯ ย้ำเกษตรกร ยึดหลัก ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ” เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาการเกษตรไทย” เนื่องในวันเกษตรกรแห่งชาติ ย้ำเกษตรกรต้องยึดหลัก ‘เศรษฐกิจพอเพียง

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการสัมมนา “เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต” เนื่องในวันเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาการเกษตรไทย” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมี ข้าราชการ และพี่น้องเกษตรกรจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วม จำนวน 1,340 คน

โดยนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกร และชาวนา ตั้งแต่อยู่ในบทบาททางทหาร เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร 147 ล้านไร่ ซึ่งมีระบบชลประทาน ร้อยละ 40 มีพื้นที่อยู่ในระบบชลประทานร้อยละ 30 ขณะที่อีกร้อยละ 10 อยู่นอกพื้นที่ระบบชลประทานซึ่งจะต้องดำเนินการจัดสรรให้แล้วเสร็จ รวมถึงอยากให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ทำการเกษตรโดยคำนึงถึงห่วงโซ่ทั้งการผลิต และการจำหน่ายด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถขยายธุรกกิจและต่อรองให้สินค้ามีราคาที่ดี

 

นายกฯวันเกษตรกร58
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันเกษตรกร58

 

รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งบางเรื่องต้องใช้เวลา เพราะเกษตรกรเจอปัญหาภัยน้ำท่วมภัยแล้งกันมาตลอด ไม่เห็นชาวนารวย เพราะไปส่งเสริมกันผิดวิธี อะไรที่ปลูกเกินล้นตลาด ราคาก็ตกทั้งข้าว ยาง ห่วงโซ่มันต้องต่อเนื่อง ต้องเชื่อมกับระบบสหกรณ์ ให้ได้ อย่าเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวไม่ได้ กำหนดราคาได้ด้วย ทุกอย่างประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้าง เพราะตรงกลางมันทุจริต หากทุกอย่างอยู่ภายใต้แนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัว พอเพียง มีภูมิคุ้นกันที่ดี พอประมาณ ต้องรู้ให้จริง อาชีพเกษตรจึงอยู่ได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

 

สำหรับการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์นั้น รัฐบาลได้สั่งการให้มีการตรวจสอบระบบสหกรณ์ไทย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประเภท มีบางสหกรณ์ที่ดีและไม่ดี จึงต้องปรับโครงสร้างใหม่ ขณะเดียวกันเกษตรกรจะต้องไม่ไปรับฟังข้อมูลที่บิดเบือน อีกทั้งยึดหลัก ‘เศรษฐกิจพอเพียง‘ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก ในส่วนหน้าที่ของรัฐจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยคำนึงถึงการที่ประชาชนมีกินมีใช้ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

MThai News

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ…Thaigov