กสม. แถลง ประณาม เหตุระเบิดป่วนยะลา

Home / ข่าวการเมือง / กสม. แถลง ประณาม เหตุระเบิดป่วนยะลา

กสม. ออกแถลงประณามการใช้ความรุนแรง และ การกระทำที่ทารุณโหดร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีข้อเสนอ 5ข้อ ปฏิบัติ

วันที่ 15พ.ค. 58 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกสม. แถลงถึงกรณีเมื่อวันที่( 14 พ.ค)เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลเมือง จังหวัดยะลา ราว 16 จุด จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน และเป็นการกระทำที่โหดร้าย จึงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

กสม.

กสม.ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงได้ยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิมนุษยชนทันที และได้สำนึกบาปต่อการกระทำดังกล่าว และหันกลับมาสร้างสันติสุข

2.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4 ส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว

3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กลุ่มเด็ก สตรี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมา

4.รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย ฟื้นฟูจิตใจและความบอบช้ำของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

5.ในส่วนของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง ก่อกวนโดยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะทำหน้าที่ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยติดตามสถานการณ์และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

 

MThai News