‘ปณิธาน’ ย้ำ ยังไม่จำเป็นใช้ ม.44 แก้โรฮีนจา

Home / ข่าวการเมือง / ‘ปณิธาน’ ย้ำ ยังไม่จำเป็นใช้ ม.44 แก้โรฮีนจา

“ปณิธาน” ย้ำยังไม่จำเป็นใช้ ม.44 แก้ปัญหาโรฮีนจา ก.ต่างประเทศยกเลิกพาสปอร์ต “ทักษิณ” เป็นไปตามขั้นตอน ไม่กระทบความมั่นคง

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการประชุมแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจาที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวันนี้ ว่า จะมีการหารือถึงหลักการปฏิบัติที่ตรงกันทุกประเทศ เรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ไม่จำเป็นใช้ ม.44 แก้โรฮีนจา
รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งสำหรับไทยไม่ได้เป็นประเทศต้นทางหรือปลายทางจึงไม่ควรจะต้องรับภาระหนักมาก เชื่อว่านานาชาติจะเข้าใจและสนใจปัญหาของไทยมากขึ้น ส่วนเรื่องของสถานที่พักพึงนั้นทางนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนแล้ว ว่าจะให้มีการจัดระเบียบสถานที่ควบคุมให้เหมาะสมมากขึ้น

แต่ไม่มีนโยบายรับผู้อพยพเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งเรื่องนี้คาดว่าจำเป็นจะต้องให้สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเข้ามาร่วมกำหนดกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นสากล แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นปัญหากับประเทศไทย

ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้มาตรา 44 เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากกฎหมายปกติยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่ แต่หากมีความจำเป็นก็จะต้องมีการพิจารณาเป็นช่วงเวลาไป

นอกจากนี้ รศ.ดร.ปณิธาน ยังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกพาสปอร์ต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ เพื่อให้บุคคลที่ต้องสงสัยกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเพิ่มขึ้น เพราะจากการประเมินขณะนี้ถือว่าสถานการณ์เป็นปกติ