‘รองปลัดยธ.’ ซัด ‘มหาดไทย’ ต้นเหตุทำงานเสียของ!

Home / ข่าวการเมือง / ‘รองปลัดยธ.’ ซัด ‘มหาดไทย’ ต้นเหตุทำงานเสียของ!

‘ธวัชชัย ไทยเขียว’ โพสต์เฟซบุ๊กเหน็บ ‘มหาดไทย’ ทำระบบราชการไทยฟันหรอ – งานภูมิภาคไม่เดิน ชี้ เลิกแบ่งพรรคพวก ร่วมมือทำงานเพื่อประชาชน 

วันที่ 16 มิ.ย.58 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธวัชชัย ไทยเขียว” วิจารณ์ระบบการปฏฺิบัติงานราชการ ของราชการส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย

โดยข้อความระบุว่า…

'รองปลัดยุติธรรม'ซัด'มหาดไทย'ต้นเหตุงานภูมิภาคไม่เดิน

ระบบราชการไทย กระบวนการฟันหรอ…ขาดพลัง…!!!

ส่วนกลางคิดและชี้เป้า ส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งท้องที่และท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ แต่การส่งต่อหรือมอบหมาย จะมิได้มีการจัดเตรียมการให้ถึงพร้อม จึงสร้างปัญหาให้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่มากมาย

แม้ราชการบางกระทรวงจะมีส่วนราชการในภูมิภาค แต่ก็เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญหรือปฏิบัติงานเฉพาะด้านของส่วนราชการตนเท่านั้น แต่ไม่สามารถทำหน้าที่ที่จะตอบภารกิจหรือเป้าหมายรวมแทนกระทรวงตนเอง ให้ผู้ว่าการจังหวัดได้เข้าใจและขับเคลื่อนได้

ซึ่งหากเปรียบเสมือนตัวแทนส่วนราชการในภูมิภาคเหล่านั้นคือ “รมต. ภูมิภาค” ก็เป็น ครม. ที่พร่องด้วยองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน เหมือนตาลยอดด้วน ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่สำคัญส่วนราชการส่วนกลางต่างๆ บางครั้งมักลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่เองโดยไม่ฟังก์ชันกับโครงสร้างที่มหาดไทยได้วางไว้ เช่นคณะกรรมการหมู่บ้าน

ขณะที่มหาดไทย ก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจัดอบรมให้ผู้แทนทั้งท้องที่และท้องถิ่นได้มีองค์ความรู้ของส่วนราชการส่วนกลางที่ชี้เป้าให้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

นานวันเข้า มหาดไทยก็ทึกทักคิดว่างานต่างๆ เหล่านั้นเป็นงานของตัวเองหมด ครั้นพอส่วนราชการส่วนกลางคิดได้จะเข้าไปช่วยลงทำงาน มหาดไทยก็มักจะถามว่ามีหน้าที่ มีกฎหมายรองรับหรือไม่

เพราะนี่เป็นงานของมหาดไทย แทนที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนร่วมทางเดิน กลับกลายเป็นคู่แข่ง ผลสุดท้ายผลเสียก็ตกอยู่กับประชาชนไม่ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เสียของมาก

โดยเฉพาะคนจนคนด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมาจัดแถวในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันเสียใหม่ ระหว่างส่วนกลางที่มีหน้าที่ชี้เป้าและกำกับทิศ โดยที่ก่อนส่งมอบงานให้กระทรวงมหาดไทยในภูมิภาครับผิดชอบ

ต้องมีการจัดอบรมองค์ความรู้ ให้ถึงพร้อมรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้และเข้าถึงแหล่งบริการของรัฐอย่างเต็มที่ โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา กระบวนการบริการของรัฐก็จะไม่ฟันหรอ และมีพลังในขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

MThai News