มติเอกฉันท์ แก้ไขร่าง รธน.57 เปิดทางทำประชามติ

Home / ข่าวการเมือง / มติเอกฉันท์ แก้ไขร่าง รธน.57 เปิดทางทำประชามติ

สนช. มีมติผ่านแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว วาระ 3 แล้ว เปิดทางทำประชามติ รอนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 15 วัน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านวาระ 3 ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 203 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง โดยจะส่งร่างให้ นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 15 วัน เพื่อเปิดทางทำประชามติ และจะมีผลบังคับใช้ทันที หลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

มติ สนช.ผ่าน แก้ รธน. วาระ3แล้ว

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองหัวหน้า คสช. กล่าวขอบคุณสมาชิก สนช. ที่ให้ความสนใจในการอภิปรายและตั้งข้อสังเกตการแก้ไขร่างดังกล่าว โดยการแก้ไขครั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้คิดเอง แต่ประชาชนเรียกร้องให้ทำประชามติ

พร้อมยืนยัน รัฐบาลตั้งใจทำเพื่อประชาชน เดินหน้าทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยอมรับว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว อาจส่งผลกระทบบ้าง แต่ขอให้ลงมติเพื่อประเทศชาติ