สำนักจุฬาฯ แถลงการณ์ ห่วง’อุยกูร์’ไม่ได้รับความเป็นธรรม

Home / ข่าวการเมือง / สำนักจุฬาฯ แถลงการณ์ ห่วง’อุยกูร์’ไม่ได้รับความเป็นธรรม

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ออกแถลงการณ์กรณีรัฐบาลไทยส่งตัว ‘อุยกูร์’ กลับไปจีน กังวลไม่ได้รับความเป็นธรรม จี้ ติดตามการดำเนินดคีในจีนอย่างใกล้ชิด

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ออกแถลงการณ์ กรณีการส่งตัวผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์ของรัฐบาลไทย ระบุว่า จากกรณีที่รัฐบาลไทยได้แก้ไขปัญหาผู้แสวงหาที่พักพิงชาวมุสลิมอุยกูร์ ที่ถูกควบคุมตัวในประเทศไทย โดยส่งผู้แสวงหาที่พักพิงชุดแรกไปยังประเทศตุรกีจำนวน 172 คน

ล่าสุดได้ส่งผู้แสวงหาที่พักพิงจำนวน 109 คน ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนเป็นเหตุให้สถานกงสุลไทยประจำกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถูกทำลายโดยกลุ่มคนที่ประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทย รวมถึงมีการวิจารณ์จากองค์กรระหว่างประเทศถึงการตัดสินใจดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ กังวลและห่วงใยที่รัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนได้เปิดเผยว่าบุคคลกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดี

ทั้งนี้ ชาวมุสลิมในประเทศไทยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องจากรัฐบาลไทยดังนี้

1.ให้รัฐบาลไทยร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ติดตามการดำเนินคดีของรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด โดยให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ต่อผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์

2.ให้รัฐบาลไทยระงับการส่งตัวผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยให้รัฐบาลจีน เพราะท่าทีอันชัดเจนของรัฐบาลจีนได้เชื่อมโยงคนกลุ่มนี้กับการก่อการร้าย โดยไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและพร้อมที่จะลงโทษอย่างรุนแรง

3.ขอให้รัฐบาลไทยมองความมั่นคงในมิติจริยธรรม ในการปฏิบัติต่อผู้แสวงหาที่พักพิงในประเทศไทยด้วย เพราะจริยธรรมคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความมั่นคงในชาติอย่างยั่งยืน ขณะที่ความไร้จริยธรรมของคนในชาติก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนความมั่นคงอย่างร้ายแรง

4.เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการธำรงความสัมพันธ์อันดีกับโลกมุสลิม รัฐบาลควรชี้แจงเหตุผลและทำความเข้าใจในการส่งตัวผู้ลี้ภัยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ ขอเชิญชวนให้มุสลิมในประเทศไทยร่วมกันขอพรให้ผู้ที่ถูกอธรรมได้รับความเป็นธรรม และขอให้รัฐบาลไทยได้ฝ่าวิกฤตอันยุ่งยากในครั้งนี้ไปได้ด้วยความสถาพร

สำนักจุฬาฯ แถลงการณ์ ห่วงใย'อุยกูร์'

สำนักจุฬาฯ แถลงการณ์ ห่วงใย'อุยกูร์'

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News