ป.ป.ช.เปิดกรุ ‘นิวัฒน์ธำรง’ 111ล.- ‘พงศ์เทพ’ รวยสุด2,933ล.

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช.เปิดกรุ ‘นิวัฒน์ธำรง’ 111ล.- ‘พงศ์เทพ’ รวยสุด2,933ล.

ป.ป.ช. เปิดกรุ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี “นิวัฒน์ธำรง”111 ล. – “ชัชชาติ” 106ล. ขณะ“พงศ์เทพ”รวยสุด 2,933ล.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ในรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 จำนวน 24 ราย

ป.ป.ช. เปิดกรุทรัพย์สินและหนี้สินรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 111,029,213 บาท มีหนี้สินจำนวน 55,187 บาท นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 2,933,879,338 บาท นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน จำนวน 106,309,812 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

ขณะที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน จำนวน 119,091,632 บาท โดยไม่มีหนี้สิน