โพลปชช.ระบุ รับหรือไม่รับร่างรธน. เศรษฐกิจเหมือนเดิม

Home / ข่าวการเมือง / โพลปชช.ระบุ รับหรือไม่รับร่างรธน. เศรษฐกิจเหมือนเดิม

สวนดุสิตโพล เผย ปชช. ระบุ รับหรือไม่รับร่างรธน.ก็ได้ มองเศรษฐกิจยังคงเหมือนเดิม

จากกระแสข่าวเรื่องการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 6 ก.ย.กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีทั้งผู้ที่อยากให้รับและไม่อยากให้รับ โดยต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว

ร่างรัฐธรรมนูญ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ, สวนดุสิตโพล

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,206 คนระหว่างวันที่2-5 กันยายน 2558 สรุปผลได้ดังนี้

หากมีการรับร่างรธน. ร้อยละ 84.62 ระบุ ปชช.มีสิทธิเสรีภาพ รองลงมาร้อยละ 78.46 เลือกตั้งเร็วขึ้น ตามโรดแมปที่วางไว้, ร้อยละ 72.77 ระบุเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อถามถึงผลเสีย ร้อยละ 83.69 ระบุ เกิดความขัดแย้งในสังคม, ร้อยละ 73.54 ระบุไม่เป็นประชาธิปไตย และร้อยละ 71.20 ระบุ พรรคการเมือง/สส.ได้รับผลกระทบ

หากไม่มีการรับร่างรธน. ร้อยละ 86.77 ระบุสถานการณ์ทางการเมืองไม่รุนแรง ลดความขัดแย้ง, ร้อยละ 80.00 ระบุมีเวลาศึกษาทบทวนให้ละเอียด และร้อยละ 62.31 ระบุพรรคการเมืองมีโอกาสทำงานต่อ

เมื่อถามถึงผลเสียหากไม่รับร่างฯ ร้อยละ 78.38 ระบุ สิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา, ร้อยละ 75.60 ระบุ กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และร้อยละ 61.54 ระบุ ต้องร่างใหม่หรือนำของเก่ามาใช้

และเมื่อถามประชาชนคิดว่า “ควรรับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 48.31 ระบุ รับหรือไม่รับก็ได้, ร้อยละ 40.92 ระบุ ควรรับ และร้อยละ 10.77 ระบุ ไม่ควรรับ

เมื่อถามประชาชนคิดว่าการเมืองไทยหลังจากมีการโหวตร่างรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร ร้อยละ 51.62 ระบุ เหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ร้อยละ 39.85 ระบุ ดีขึ้นมี ม.44 ควบคุม และร้อยละ 8.53 ระบุแย่ลง