เลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจ ‘บิ๊กตู่’ แนะคนไทยต้องพึ่งตนเอง

Home / ข่าวการเมือง / เลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจ ‘บิ๊กตู่’ แนะคนไทยต้องพึ่งตนเอง

นายกรัฐมนตรี เขียนบทความ  จากใจนายกฯ มั่นใจนโยบายรัฐ ช่วยฟื้นประเทศได้ แนะคนไทย เลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจ สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขียนบทความ “จากใจนายกรัฐมนตรี” ลงใน “จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน” ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 วันที่ 1 ตุลาคมโดยมีเนื้อหา ว่า

ในช่วง 10ปีที่ผ่านมา ด้วยความไม่สมดุลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันเป็นผลมาจากความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง หลังจากที่ตนเองเข้ามาบริหารประเทศ ได้มุ่งแก้ปัญหาของชาติในอดีต พร้อมทั้งวางรากฐานการปฏิรูปในอนาคต เนื่องจากรู้ดีว่า ถ้าพี่น้องกินไม่อิ่ม นอนไม่หลับ แล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปทำมาหากิน และจะเอากำลังกายกำลังใจที่ไหนไปสร้างชาติ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกและเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งรายได้กว่าร้อยละ 70 จากการส่งออก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผมคิดว่าคนไทยต้องเลิกยืมจมูกผู้อื่นหายใจ เราต้องสร้างความเข้มแข็งของประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผู้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน รวมไปถึงการพัฒนาสวัสดิการสังคม และการปลูกฝังวินัยการออม ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพอิสระ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล รวมถึงธุรกิจ SMEs ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการผลักดันกองทุนหมู่บ้าน ตำบล เม็ดเงินการลงทุนขนาดเล็กของรัฐ และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งนี้การลงทุนในระบบโครงสร้างการคมนาคมพื้นฐาน ทั้งทางถนน ราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน นอกจากจะช่วยในการขนส่งคนและสินค้าแล้ว ยังเป็นตัวเชื่อมโยงตัวเมืองสู่ท้องถิ่น เพื่อการกระจายความเจริญเชื่อมโยงแหล่งผลิตสู่ตลาด เชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นรากฐานการผลิตขนาดใหญ่ไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก อันเป็นรากฐานการพัฒนาของประเทศในอนาคตต่อไป ผมมีความมั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้ จะช่วยคืนความสุขให้กับคนไทย กลับมาเป็น สยามเมืองยิ้ม ที่ชาวโลกรู้จักคุ้นเคย ในเร็ววัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News