โพลชี้คนหนุนใชั ‘บัตรใบเดียวเลือกตั้ง’-ตัดสิทธิ์คนโกง

Home / ข่าวการเมือง / โพลชี้คนหนุนใชั ‘บัตรใบเดียวเลือกตั้ง’-ตัดสิทธิ์คนโกง

สวนดุสิตโพล เผย ปชช. 77.29 % ให้ความสำคัญ “ที่มานายกฯ-ส.ส.” –  หนุนใช้ “บัตรใบเดียวเลือกตั้ง” ทั้งสส.เขต-บัญชีรายชื่อ

วันที่ 8 พ.ย.58 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญในสายตาประชาชนโดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,156 คน ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย. ต่อกรณีที่ นายมีชัยฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ออกมาแถลงถึงผลการประชุม กรณีระบบเลือกตั้ง “จัดสรรปันส่วนผสม” ซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นที่สังคมต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่และนักวิชาการต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจดังนี้

โพลชี้คนหนุนใชั 'บัตรใบเดียวเลือกตั้ง'-ตัดสิทธิ์คนโกง

1.ประชาชนคิดอย่างไร? เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้

อันดับ 1 เป็นการร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ72.61%
อันดับ 2 ควรเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายสร้างการมีส่วนร่วม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ 69.80%
อันดับ 3 ควรดำเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเปิดเผย ยุติธรรม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ 66.17%

2.ประเด็นใด? ที่ประชาชนมีความสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้
อันดับ 1 การเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง ที่มาของส.ส. นายกรัฐมนตรี การลงโทษ ตัดสิทธิ์นักการเมือง 77.29%
อันดับ 2 การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 75.04%
อันดับ 3 สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนความเป็นประชาธิปไตย 71.12%

3.ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีนักการเมืองและพรรคการเมืองออกมาโต้แย้งการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้
อันดับ 1 พรรคการเมืองต่างๆอาจมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง จึงต้องออกมาโต้แย้งในครั้งนี้ 78.73%
อันดับ 2 เป็นสิทธิที่พรรคการเมืองต่างๆสามารถทำได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ออกมาเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง 64.28%
อันดับ 3 อยากให้กรธ.และนักการเมืองมีการหารือพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันมากขึ้น59.79%

4.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่จะมีการเลือกตั้งส.ส.จำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 350 คนโดยใช้วิธีการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวและแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 150คน
อันดับ 1 เห็นด้วย 79.06% เพราะประชาชนเป็นผู้ตัดสินและมีสิทธิที่จะเลือกแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว
น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทุกพรรคการเมืองได้รับความเป็นธรรมคะแนนที่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 20.94% เพราะ น่าจะลองปรับเปลี่ยนสัดส่วนแบบอื่นดูบ้าง อาจแบ่งเป็นอย่างละครึ่งกลัวกลับไปมีปัญหาเหมือนที่ผ่านมาอยากให้ทุกพรรคการเมืองได้รับความยุติธรรมเท่าๆกันฯลฯ

5.ประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือควรแยกเป็น2 ใบ
อันดับ 1 ใบเดียว 60.98% เพราะ ประชาชนสะดวกในการกาบัตรเลือกตั้ง เข้าใจง่าย นับคะแนนง่ายไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ เป็นการกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิเพื่อรักษาสิทธิของตนเองฯลฯ
อันดับ 2 สองใบ 39.02%เพราะไม่สับสนในการกาบัตรเลือกตั้ง ความชื่นชอบในตัว ส.ส.กับพรรคการเมืองอาจไม่เหมือนกันคุ้นเคยกับการเลือกตั้งวิธีนี้น่าจะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ฯลฯ

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
อันดับ 1 การร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความชัดเจนคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรมและเสียงส่วนใหญ่ให้การยอมรับ78.05%
อันดับ 2 ขอให้กรธ.ทุกท่านมีความตั้งใจจริงในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ 73.18%
อันดับ 3 ขอให้การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีการเมืองไทยจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้66.26%

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News