มติสนช.ไม่ถอด ‘สมศักดิ์’ ออกตำแหน่ง ปมรวยผิดปกติ

Home / ข่าวการเมือง / มติสนช.ไม่ถอด ‘สมศักดิ์’ ออกตำแหน่ง ปมรวยผิดปกติ

มติ สนช.ไม่ถอดถอน  “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” ออกตำแหน่ง คดีร่ำรวยผิดปกติ

จากกรณี ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาลงมติถอดถอน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่งในคดีร่ำรวยผิดปกตินั้น

ล่าสุด เวลา 11.30 น. มติสนช. 109 ต่อ 82 เสียง ไม่ถอดถอน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ออกจากตำแหน่ง ศึกษาธิการ ปมร่ำรวยผิดปกติ

โดยผลการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง มีดังนี้

ถอดถอน 109 คะแนน ไม่ถอดถอน 82 คะแนน ไม่ออกเสียง 3 คะแนน บัตรเสีย 1 ใบ ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนน 109 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่ถึง 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่

จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News 

ที่ประชุม สนช. เริ่มลงคะแนนลับ ถอดถอน หรือไม่ถอดถอน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” ออกจากตำแหน่งแล้ว 

บรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ล่าสุด ได้เริ่มต้นการประชุมแล้ว โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติถอดถอน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายพรเพชร ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุม

ถอดถอน "สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล"

โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบลับ ด้วยการค้านชื่อสมาชิกเรียงตามลำดับตัวอักษรมารับบัตรลงคะแนน ซึ่งบรรจุในซองสีน้ำตาล แล้วนำไปกาลงคะแนนในช่องเห็นชอบหรือไม่ชอบก่อนนำไปใส่ในหีบลงคะแนน จากนั้น ประธาน สนช. ได้ทำการจับฉลากรายชื่อสมาชิกจำนวน 10 คน เพื่อทำหน้าที่กรรมการตรวจและนับคะแนน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนนของสมาชิก