แถลงการณ์ สื่อทำเนียบฯงดตั้ง ‘ฉายารัฐบาล-รมต.’ ปี 58

Home / ข่าวการเมือง / แถลงการณ์ สื่อทำเนียบฯงดตั้ง ‘ฉายารัฐบาล-รมต.’ ปี 58

แถลงการณ์ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เรื่อง งดตั้ง ‘ฉายารัฐบาล – รัฐมนตรี’ ประจำปี 2558

ตามที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปีที่ผ่านมา โดยปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 20 ปี

Prayut

แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีพิเศษ ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตย ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ลงมติว่าจะ “งด” ตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2558 เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลยึดถือสืบเนื่องกันมา ว่าจะไม่ตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี ใน 3 กรณี

1. กรณีรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา หรือกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง จนรัฐบาลยังทำงานไม่ครบปี

2.กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร

3.กรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ยังมีความเห็นร่วมกันว่า ไม่ต้องการให้การงดตั้งฉายาของรัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2558 ครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ขยายความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย หรือถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

อนึ่ง การงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ในปี 2549-2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ในปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปี 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล

28 ธันวาคม 2558

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News