‘บิ๊กตู่’ อวยพรปีใหม่ แนะประชาชนสามัคคีกัน ร่วมขับเคลื่อนประเทศ

Home / ข่าวการเมือง / ‘บิ๊กตู่’ อวยพรปีใหม่ แนะประชาชนสามัคคีกัน ร่วมขับเคลื่อนประเทศ

นายกรัฐมนตรี อวยพรปีใหม่ 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือสร้างความเข้มแข็ง ทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ยันรัฐบาลตั้งใจจริง เดินหน้าให้บรรลุเป้าหมาย สู่การเลือกตั้ง เป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญชวนประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน

668890-01

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวว่า ปีใหม่นี้ เป็นปีแห่งอนาคต ปีแห่งความร่วมมือด้วยความเข้าใจ ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งของพวกเราชาวไทย ปีแห่งความรักความสามัคคีกัน และเป็นปีที่สร้างสรรค์และพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเข้มแข็งอย่างถาวร ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคนคือ ฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุดหน้าในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถ มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อม มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลบ้านเมืองของเราให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้ง พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ประชาชนคนไทยทุกคน ข้าราชการทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนา ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองและสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไปด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก ทั้งปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย ประสบกับปัญหาจนเกิดผลกระทบในหลายด้าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการปฏิรูประยะที่ 1 และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการและนโยบายต่าง ๆ

ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารงานในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศ แต่ต้องดูสภาวะแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มประชาคมต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่เข้าใจบริบทของการเมืองและสังคมไทยมากนัก และในปี 2559 จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกได้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังระบุ การดำเนินการไปตาม Road Map ระยะที่ 1 และ 2 ในปัจจุบันเพื่อไปสู่ระยะที่ 3 ซึ่งมีรัฐบาลเลือกตั้งที่มีธรรมาภิบาล รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ทั้งการร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ เพื่อสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญในการสร้างความมั่นคงของประเทศชาตินั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก innnews