โพลเผย ปชช.ให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีก3ปี

Home / ข่าวการเมือง / โพลเผย ปชช.ให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีก3ปี

มาสเตอร์โพล ประชาชนส่วนใหญ่ให้โอกาส “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกฯ ต่ออีก 3 ปี พอใจผลงานที่สุด ทำบ้านเมืองสงบเรียบร้อย

ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง ที่สุดแห่ง ปี 58 ข่าวดีผลงานรัฐบาลในความทรงจำของมนุษย์เงินเดือน ซึ่งสำรวจจากตัวอย่างคนทำงานบริษัทต่าง ๆ จำนวน 1,253 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 20 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

89
พล.อ.ประยุทธ์

พบว่าที่สุดข่าวดีผลงานรัฐบาลในรอบปี 58 ร้อยละ 83.8 ระบุ รักษาบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย, รองลงมา ร้อยละ 81.6 มาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน, ร้อยละ 73.5 ผลงานจัดระเบียบชายหาดและแหล่งท่องเที่ยว, ร้อยละ 71.4 คุมราคาหวยสำเร็จ, ร้อยละ 68.9 จับกุมขบวนการก่อเหตุระเบิดราชประสงค์

ทั้งนี้ เมื่อถามถึง ความหวังกับ ความกลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในปีใหม่ 2559 นี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.4 มีความหวังที่จะก้าวต่อไป ในขณะที่ ร้อยละ 4.6 รู้สึกกลัวที่จะก้าวต่อไป

ขณะที่ ถามถึงระยะเวลาที่จะให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานต่อไปในฐานะนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 52.1 ให้โอกาส 3 ปีขึ้นไป, ร้อยละ 18.4 ให้โอกาส 2 – 3 ปี, ร้อยละ 23.7 ให้โอกาส 1 – 2 ปี และเพียงร้อยละ 5.8 ให้โอกาสไม่เกิน 1 ปี