ไพบูลย์ยัน พักงาน 59 ข้าราชการ เป็นธรรม

Home / ข่าวการเมือง / ไพบูลย์ยัน พักงาน 59 ข้าราชการ เป็นธรรม

พล.อ.ไพบูลย์ แจง ปมพักงาน 59 ข้าราชการ เป็นไปตามกฎหมาย ยัน ให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงอย่างเต็มที่

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสมาชิก คสช. เปิดเผย ถึงการใช้ ม.44 พักการปฏิบัติราชการ 59 ข้าราชการ ว่า การดำเนินการต่าง ๆ ต้องว่าไปตามกฎหมาย

670015-01
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ชี้แจงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ตนเองมีความห่วงใยในเรื่องนี้เนื่องจากการประเมินจาก 1 ใน 3 นั้น เรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร้องเรียนค่อนข้างสูง และก่อนหน้านี้ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวประชุมหารือถึงระบบป้องกัน เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก และอย่างไรก็ตาม คาดว่าจะยังมีข้าราชการทุจริตอยู่