ลือ “กกต” ถังแตก!! เงินสะสมเหลือ 72 ล้านบาท

Home / ข่าวการเมือง / ลือ “กกต” ถังแตก!! เงินสะสมเหลือ 72 ล้านบาท

เอกสารแชร์ว่อน อ้างเป็นของพนักงาน กกต. ขอความช่วยเหลือ หลังสำนักงานเล็งตัดเงินค่าตอบแทน-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหตุจากเหลือเงินสะสม 72 ล้าน  5,000 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่เอกสารร้องขอความเป็นธรรมของพนักงาน กกต. ต่อคณะกรรมการ กกต.ในแอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้บริหารสำนักงานฯ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรณีที่สำนักงาน กกต.มีแนวความคิดที่จะตัดเงินค่าตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน ทั้งเงินค่าครองชีพ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ ในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ปัจจุบัน สำนักงาน กกต.มีปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากมีพนักงานทั้งประเทศ 2,500 คน งบประมาณประจำปีที่ขอไปทุกปี ปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรเพียง 1,700-1,800 ล้านบาท

โดยสำนักงบประมาณจะแจ้งให้ กกต.ใช้เงินเหลือจ่ายสะสมของกกต.ที่เหลือจากการจัดการเลือกตั้ง แล้วไม่ได้นำส่งคืนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนับแต่ก่อตั้งกกต. มีเงินเหลือจ่ายสะสมประมาณ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2549-2559 กกต.ใช้เงินเหลือจ่ายสะสมที่มีไปในกิจการต่างๆอาทิ การก่อสร้างสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด การเลือกตั้งทั่วไปบางส่วน การเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในทุกครั้ง และที่สำคัญคือค่าตอบแทนต่างๆของพนักงาน กระทั่งปัจจุบัน กกต.เหลือเงินสะสมดังกล่าวอยู่เพียง 72 ล้านบาท

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, กกต, ข่าวเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทางสำนักงานฯ จึงเห็นว่าการเงินของสำนักงานฯ อยู่ในภาวะวิกฤต จึงจำเป็นที่จะต้องลดรายจ่ายลงประกอบกับในส่วนของเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีที่จ่ายให้พนักงานทุกระดับและลูกจ้างนั้น มีข้อท้วงติงจากสำนักงบประมาณและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในทำนองว่าการใช้จ่ายเงินดังกล่าวอาจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากระเบียบการใช้จ่ายเงินดังกล่าวไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News