นายกฯให้คำมั่น จะไม่ก้าวก่ายรัฐบาลเลือกตั้ง!

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯให้คำมั่น จะไม่ก้าวก่ายรัฐบาลเลือกตั้ง!

นายกฯ ย้ำยึดโรดแมป เร่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยัน จะไม่ก้าวก่ายการทำงานรัฐบาลใหม่เด็ดขาด 

วันที่ 10 มี.ค.59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD โดยมีใจความสำคัญว่า วันนี้ทุกประเทศต้องร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้ นอกจากนี้ ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (78)

โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันทบทวน และหาแนวทางแก้ปัญหา นำอนาคตเป็นตัวกำหนดกรอบการพัฒนา สร้างความเข้าใจกับประชาชนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน พร้อมย้ำการเดินหน้าใน 2 มติ คือการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างตลาดร่วมกันสร้างตัวตนในเวทีโลก ต้องผลักดันจุดแข็งแก้ไขจุดอ่อน

นอกจากนี้ จะต้องสร้างการเชื่อมโยงในทุกด้าน ขจัดปัญหาการทุจริต ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการมีกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า อย่าพูดเรื่องความขัดแย้ง ทั้งการขัดแย้งในเรื่องของเขตแดนของประเทศ เพราะหากมัวแต่พูดเรื่องนี้ ก็จะไม่สามารถเดินต่อไปได้ ทุกประเทศจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือกัน
นายกรัฐมนตรี

ยังกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังดำเนินการความร่วมมือแบบประชารัฐ และวันนี้ไทยก็ได้ทำรัฐธรรมนูญให้มีความยั่งยืนและมีความสุข มีแผนการพัฒนาประเทศในระยะ 10 – 20 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวว่าประเทศไทยมีการกำหนดแผนโรดแมปไว้อย่างชัดเจน โดยจะดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นระยะ

พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า และจะไม่มีการก้าวก่ายการทำงานของรัฐบาลชุดต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดขึ้น จะเป็นการขับเคลื่อนสานต่องานให้เกิดความต่อเนื่องและที่สำคัญ คือ

ประเทศไทยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางพัฒนา โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานและทุกระดับ

ข้อมูล INN 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News