มติสนช.แก้รธน.ฉบับชั่วคราวลุยประชามติรอนายกนำทูลเกล้าฯ

Home / ข่าวการเมือง / มติสนช.แก้รธน.ฉบับชั่วคราวลุยประชามติรอนายกนำทูลเกล้าฯ

สนช.มีมติเห็นชอบแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” ฉบับชั่วคราว ลุยประชามติ นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ภายใน 15 วัน 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติวาระ 3 ด้วยการเรียกชื่อและลงคะแนน โดยเปิดเผยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ล่าสุดมีมติเห็นชอบ 192 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ซึ่งจะต้องใช้เสียงเกิน 110 เสียง มีผลทำให้ สนช. เห็นชอบ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ภายใน 15 วัน เพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

DSC_1365-2

สำหรับการพิจารณาในวาระ 2 คณะรัฐมนตรีได้ขอแก้ไขมาตรา 4 วรรค 7 ในประเด็นคำถามพ่วงประชามติ โดยปรับแก้ให้ สนช. ส่งคำถามไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายใน 10 วัน หลังจากที่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ สนช. รับฟังความเห็นมาประกอบการตั้งคำถามประมติ จากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้วยเพื่อให้มีส่วนร่วม

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในวรรค 9 และวรรค 12 เกี่ยวกับประเด็นหลักเกณฑ์คะแนนเสียงประชามติ จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบเป็นรายวรรคที่มีการแก้ไข

‘พรเพชร’ หนุนรธน.ผ่านประชามติมุ่งลต.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงภายหลังการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ว่า การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้การออกเสียงประชามติ มีความชัดเจนมากขึ้น และต้องการให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี 2560 ตามโรดแมปที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น มีสมาชิกอภิปรายจำนวนมาก เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด

 

ขณะเดียวกัน แนะนำ กรธ.ว่า ในบทเฉพาะกาล ควรมีกลไกช่วงเปลี่ยนผ่าน เช่น การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมยอมรับว่า สนช. มีความเป็นห่วงว่า หากเกิดปัญหาแล้วประเทศไม่มีทางออก ประเทศก็จะกลับมาสู่วังวนความขัดแย้งอีก จึงควรมีกลไกพิเศษมาแก้ปัญหา

ส่วนประเด็นที่รัฐบาลยังไม่เสนอแก้รัฐธรรมนูญหาทางออก หากร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ผ่านประชามติ เพราะเชื่อว่ารัฐบาลมีความมั่นใจว่า ร่างนี้จะผ่านประชามติ จึงยังไม่คิดหาทางออกประเด็นนี้ไว้ หากร่างไม่ผ่านประชามติ เชื่อรัฐบาลได้เตรียมหาทางออกไว้แล้ว

ข้อมูล INN 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News