‘วีระ’ ซัด คสช.ยิ่งอยู่ยิ่งแย่ มีแต่เปลืองเวลา!

Home / ข่าวการเมือง / ‘วีระ’ ซัด คสช.ยิ่งอยู่ยิ่งแย่ มีแต่เปลืองเวลา!

“วีระ สมความคิด” วิจารณ์การทำงานรัฐบาล คสช. ชี้ มีแต่ผิดพลาด อยู่ยาวไปมีแต่เปลืองเวลา!

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีการบริหารงานอย่างผิดพลาด แม้จะมีการนำมาตรา 44 มาบังคับใช้ปัญหาในหลายเรื่องก็ตาม

โดยข้อความระบุว่า…
35
“รัฐบาลเผด็จการมีแนวโน้ม คอร์รัปชั่นมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะขาดระบบการตรวจสอบจากภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ การแก้ปัญหานี้ ไม่สามารถทำได้ด้วยการปฏิรูปเพียงปีเดียว

การยึดอำนาจของคสช.ที่อ้างว่าบ้านเมืองแตกแยกต้องการยุติความรุนแรงระหว่างเหลืองและแดง ต้องการสร้างความปรองดองในชาติ ที่สำคัญที่สุดคืออ้างว่าต้องการปฏิรูปบ้านเมืองให้เรียบร้อยก่อนจึงมีการเลือกตั้ง

แต่ในความเป็นจริงฉีกรัฐธรรมนูญแย่งยึดอำนาจไปจากประชาชน คสช.ทำอยู่อย่างเดียวคือให้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะสืบทอดอำนาจ และนิรโทษกรรมตัวเองทุกอย่างทั้งย้อนหลังและเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า แม้ความผิดจากการคอร์รัปชันก็จะเอาผิดไม่ได้

ส่วนการปฏิรูปด้านต่างๆไม่ว่าการปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ ไม่มีการดำเนินการเลย เรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำ

เช่น การปฏิรูปพลังงาน เอาปิโตรเลียมกลับมาเป็นสมบัติของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง การขับไล่ต่างชาติที่ใช้กำลังอาวุธเข้ามาแย่งยึดแผ่นดินไทย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การปฏิรูปตำรวจ เป็นต้น

เรื่องที่ไม่ควรทำกลับทำเช่นใช้ ม.44 ยกเลิกกฏมายผังเมือง การจะให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษทับเขตป่าสงวน อุทยาน ป่าชุมชน การให้สัมปทานปิโตรเลียมโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชน ประชาชนยอมทนให้โอกาส คสช.โกหกหลอกลวงทำความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองมาปีกว่าแล้ว ที่ผ่านมาได้แต่ซื้อเวลาเพื่อจะอยู่ยาว

แต่กลับไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ ต้องจับตาดูว่าหลังร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ (29 มี.ค.) เรื่อยไปจนถึงหลังสงกรานต์ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ตามที่โหรได้พยากรณ์เอาไว้หรือไม่”

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News