บิ๊กตู่ยิ้ม!โอบามายกไทยสำคัญ-ย้ำเร่งปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน

Home / ข่าวการเมือง / บิ๊กตู่ยิ้ม!โอบามายกไทยสำคัญ-ย้ำเร่งปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน

นายกฯ บินมะกัน  พบสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน แจง ความก้าวหน้าปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ ปลื้ม “โอบามา” ให้ความสำคัญไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดัลเลส กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 30 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) และเริ่มปฏิบัติภารกิจในทันที ร่วมงานกาลาดินเนอร์ ซึ่งสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และสภาหอการค้าสหรัฐ (U.S. Chamber of Commerce) ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น (Four Seasons) ในโอกาสร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 (Nuclear Security Summit) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน นี้

45-4

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในการร่วมงานกาลาดินเนอร์ ที่ สภาหอการค้าสหรัฐ U.S. Chamber of Commerce และ สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ชื่นชม ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ของสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญกับไทยและอาเซียน

โดยดำเนินนโยบายปรับสมดุลสู่เอเชีย ซึ่งทำให้สหรัฐฯ กลับมามีบทบาทเพิ่มขึ้นทางความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค ด้วยการกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หากรัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศมหาอำนาจดำเนินนโยบายในภูมิภาคเอเชียอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพ และความผาสุกให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานให้แก่อนาคตประเทศ และให้ประเทศไทย สามารถเป็นหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ เข้มแข็งและสร้างสรรค์ สำหรับสหรัฐฯ มิตรประเทศ และประชาคมโลกจากภายใน

โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่จะขับเคลื่อนโลกนี้สู่โลกที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังกล่าวด้วยว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับความแปรปรวนและการชะงักงันของเศรษฐกิจโลก แต่ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าที่คาดการณ์ในปี 2558 ซึ่งเศรษฐกิจ ไทย – สหรัฐฯ ผูกโยงกันอย่างแน่นแฟ้น เป็นคู่ค้าลำดับที่ 3 ของไทย

นายกฯเผยรบ.ไทยเร่งสร้างบรรยากาศการลงทุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการร่วมงานกาลาดินเนอร์ ที่ สภาหอการค้าสหรัฐ U.S. Chamber of Commerce และ สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ว่า รัฐบาลพยายามสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมภิบาล

45-5

โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ลดช่องทางการหาประโยชน์จากผู้มีอำนาจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล รวมทั้งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สะดวก และง่ายต่อการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบบคลัสเตอร์และซูเปอร์คลัสเตอร์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้รวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของไทย และช่วยกระจายความเจริญ จากท้องถิ่นไปสู่ภูมิภาค

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ตลอดจนให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงประเทศกับอาเซียน ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยเดินหน้าการลงทุนในโครงสร้างขนาดใหญ่

เช่น รถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง, ปรับปรุงขยายท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต รวมถึง โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 โครงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อยกระดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินนานาชาติ

ที่มา Inn 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News