มติเอกฉันท์! เปิดทางให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกฯ คนนอกได้

Home / ข่าวการเมือง / มติเอกฉันท์! เปิดทางให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกฯ คนนอกได้

สปท. มีมติเห็นชอบ เสนอคำถามประชามติ ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนนอกในช่วงเปลี่ยนผ่าน

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาประเด็นคำถามพ่วงประชามติของ สปท. ก่อนส่งให้ สนช. ได้ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการพิจารณาและอภิปรายแสดงความเห็น โดยมี สมาชิก สปท. เสนอมา 2 ญัตติ ประกอบไปด้วย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เสนอให้มีคำถามว่า หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ และมีรัฐบาลใหม่ ให้มีคณะกรรมการปรองดองเพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือไม่

689402-02

และ นายวันชัย สอนศิริ เสนอให้ถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ภายหลังจากการอภิปรายแสดงความเห็นของสมาชิก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคำถามไปยัง สนช. เห็นชอบให้ส่งเพียง 1 คำถาม จากนั้น พล.อ.เลิศรัตน์ ได้ขอถอนญัตติคำถาม จึงเหลือเพียงคำถามของ นายวันชัย คำถามเดียว

ในที่สุด ที่ประชุม สปท. จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคำถามประชามติของ นายวันชัย เรื่องให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยคะแนน 136 ต่อ 3 งดออกเสียง 12 เสียง ขณะที่ นายคำนูน สิทธิสมาน สมาชิก สปท. คนหนึ่ง ที่นอกจากจะอภิปรายและลงเสียงสนับสนุน นายวันชัย  ยังเสนอให้เพิ่มเติมข้อความในคำถามพ่วงประชามติ ให้ครอบคลุมประเด็นงดให้พรรคการเมือง เสนอรายชื่อ 3 บุคคลที่จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีล่วงหน้า เพื่อเปิดทางให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เสนอรายชื่อคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้

 

MThai News