สมศักดิ์ เจียมฯ ยิ้ม ศาลเพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการเมือง / สมศักดิ์ เจียมฯ ยิ้ม ศาลเพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากธรรมศาสตร์

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไล่ออก “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” ชี้ไม่ได้จงใจละทิ้งหน้าที่ราชการ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 เม.ย. 59) ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิกถอนคำสั่งกรณีที่ให้นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากราชการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ขาดราชการเกิน 15 วัน โดยลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

สมศักดิ์ เจียมเธียรสกุล, ศาลปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมศักดิ์ เจียมเธียรสกุล

 

ซึ่งจากการพิจารณาจากพยานและหลักฐานแล้วเห็นว่า การยื่นเรื่องขอไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อทำงานวิจัย ของนายสมศักดิ์ ไม่ใช่การยื่นเรื่องขอลาราชการเพื่อหยุดการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งระยะเวลาการทำวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 1 ส.ค. 2557 ก่อนวันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 จึงทำให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องไม่ได้จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ขณะเดียวกันตามรายงานการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งคำสั่งยกเลิกการขออนุมัติไปปฏิบัติงานฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการประจำตามหนังสือแจ้ง จึงเป็นพฤติการณ์ที่มีเหตุผลตามสมควร และไม่ถือว่าช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิการบดีฯ นำมาเป็นเหตุออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ ศาลจึงเห็นว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัย

นอกจากนี้คำพิพากษายังระบุว่า หากในช่วงระยะเวลาภายหลังวันที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีคำสั่งยกเลิกการขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนายสมศักดิ์แล้ว นายสมศักดิฺยังคงไม่มาปฏิบัติราชการ และอธิการบดีฯ เห็นว่า นายสมศักดิ์มีการกระทำที่เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันในช่วงเวลาดังกล่าว อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการสอบสวนและการลงโทษในคดีนี้ ก็เป็นเรื่องที่อธิการบดีมธ. จะไปพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News