ใช้ยาแรง!มติสนช.แก้พ.ร.บ.คอมฯเพิ่มโทษจำคุก-ปรับสูงขึ้น

Home / ข่าวการเมือง / ใช้ยาแรง!มติสนช.แก้พ.ร.บ.คอมฯเพิ่มโทษจำคุก-ปรับสูงขึ้น
มติ สนช. แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพิ่มบทลงโทษ และฐานความผิดให้แรงขึ้น 
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 160 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 15 คน พิจารณาศึกษาแปรญัตติ ภายใน 15 วัน และมีระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน ซึ่งร่างกฎหมายนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

Laptop with healthy heartbeat pulse. .gettyimages

โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึงเนื้อหาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 19 มาตรา ได้เพิ่มโทษ และกำหนดโทษบทลงโทษใหม่ สำหรับโทษผู้ฝ่าฝืนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขณะเดียวกันรัฐบาล น้อมรับข้อเสนอของสมาชิก สนช. ไปพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการในวาระ 2 โดยเฉพาะประเด็นการเพิ่มโทษ และฐานความผิดกรณีส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือรำคาญ

ข้อมูล Inn 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News