จาตุรนต์ดักคอมหาดไทย จี้ขรก.เป็นกลางประชามติ!

Home / ข่าวการเมือง / จาตุรนต์ดักคอมหาดไทย จี้ขรก.เป็นกลางประชามติ!

“จาตุรนต์” โพสต์จี้ ข้าราชการต้องเป็นกลาง-ไม่ชี้นำ “ประชามติ” 

วันที่ 9 พ.ค.59 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความเป็นกลางทางการเมืองเกี่ยวกับการประชามติ ซึ่งต้องใช้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ส่วนการห้ามชี้นำ ใช้กับผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ที่อาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

55-9
ซึ่งในการเลือกตั้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องวางตัวเป็นกลาง และไม่ชักชวนจูงใจให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครคนใด ซึ่งในการทำประชามติก็คล้ายกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขเพื่อทำให้ประชาชนออกเสียงไปทางใดทางหนึ่ง

ดังนั้น การที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะเข้าสู่การทำประชามติมาจาก คสช. และรัฐบาล ทำให้ คสช. รัฐบาล และข้าราชการทั้งหลาย ยิ่งต้องวางตัวเป็นกลางและไม่ชี้นำ ส่วนผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป ไม่ต้องวางตัวเป็นกลาง และไม่ถูกห้ามที่จะชี้นำหรือจูงใจ ตราบที่ไม่ทำผิดกฎหมาย

แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น กลับตรงกันข้ามกับหลักการดังกล่าว ผู้นำคสช. และรัฐบาลประกาศสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ บางคนขอให้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีการใช้บุคลากรในพื้นที่ อาทิ ข้าราชการมหาดไทย ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนลูกเสือชาวบ้าน ช่วยชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนตามรูปแบบของ กรธ. ซึ่งการจะชี้แจงแบบไม่ชี้นำแทบเป็นไปไม่ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม Chaturon Chaisang

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News