รัฐปัดจัดตั้ง ‘กระทรวงดิจิทัล’ แจง แค่เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที

Home / ข่าวการเมือง / รัฐปัดจัดตั้ง ‘กระทรวงดิจิทัล’ แจง แค่เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที

มติสนช.เห็นชอบจัดตั้ง “กระทรวงดิจิทัล”  รัฐปัดจัดตั้งใหม่ แค่เปลี่ยนชื่อ “กระทรวงไอซีที”

 

 

ภายหลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) เพื่อตั้งกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ไม่ได้เป็นการจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนชื่อของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ทำงานครอบคลุมงานที่ไม่ใช่ดูแค่เรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

IMG_0500
ทั้งนี้ ขอยืนยันการเปลี่ยนแปลงชื่อกระทรวงดังกล่าว จะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือเปลี่ยนรัฐมนตรีใดๆในขณะนี้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News


มติสนช.เห็นชอบตั้งกระทรวงดิจิทัล เพื่อศก.-สังคม

มติสนช. เห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้ง “กระทรวงดิจิทัล” เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับ

วันที่ 3 มิ.ย.59 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

DSC_0432

เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นหลัก มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 122 คะแนน เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กรรมาธิการเสนอ และเตรียมประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News