มติสนช.ผ่านพรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ

Home / ข่าวการเมือง / มติสนช.ผ่านพรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ

มติ สนช. ผ่าน พ.ร.บ.จัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว

 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 160 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

DSC_0430

ซึ่งมีทั้งหมด 20 มาตรา มีการแก้ไข 6 มาตรา เพิ่มใหม่ 2 มาตรา คือ มาตรา 7/1 และ 7/2 และมีสมาชิกแปรญัตติ 1 คน โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้จัดตั้งศาลสำหรับพิจารณาคดีทุจริตเป็นการเฉพาะ เป็นศาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอยู่ในระบบของศาลยุติธรรม โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จัดตั้งขึ้นจะมีทั้งศาลส่วนกลาง และอยู่ตามภาคต่าง ๆ อีก 9 แห่ง ผู้พิพากษาที่มาทำหน้าที่จะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีเหตุจำเป็นจะกำหนดให้ศาลชั้นต้นอื่นดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแทนก็ได้

ขณะเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินคดีที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งศาลทุจริต ไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตของนักการเมือง เนื่องจากเขียนเอาไว้ชัดเจนว่า คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลทุจริตที่ตั้งขึ้นใหม่ และจะมีอำนาจพิจารณาคดีของเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการเท่านั้น รวมถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ข้อมูล INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News