สนช. เตรียมถกกำหนดอัตราโทษทางอาญา

Home / ข่าวการเมือง / สนช. เตรียมถกกำหนดอัตราโทษทางอาญา

“พรเพชร” ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นัดประชุม สนช. 14 ก.ค. พิจารณารายงานกำหนดอัตราโทษทางอาญา

วันนี้ 9 ก.ค.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดประชุม ครั้งที่ 44 / 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่ อาคารรัฐสภา โดยมีวาระสำคัญ พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พิจารณาเสร็จแล้ว

712024-01

รายงานการพิจารณาศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญา ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญาพิจารณาเสร็จแล้ว และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว

พร้อมกันนี้ จะมีการพิจารณาการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 และขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 1 ออกไปอีก 30 วัน ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งงดประชุม ในวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. ด้วย

ที่มา… INN

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News